Házirend

A LoBoGó Tanuszoda házirendje

• Az uszoda igénybevétele csak a házirend betartásával történhet.

A sportszerűtlen magatartás, a rendzavarás a sportközpontból történő azonnali eltávolítást vonja maga után.

• Felelősséget (pénzért, értéktárgyért) csak az úszómesteri helységben elhelyezett tárgyakért vállalunk.

• Az uszoda egész területén a dohányzás és az étkezés szigorúan tilos!

• Az intézmény vagyontárgyainak megőrzését kérjük, érezze mindenki kötelességének. A szándékosan vagy felelőtlenül okozott rongálásért a kár okozóját kártérítési kötelezettség terheli.

• Kérjük a szülőket, hogy az oktatás alatt az előtérben tartózkodjanak! A kijelölt úszásirányt kérjük tartsák be! Vízbe ugrálni tilos! A vízben játék, labdázás csak az úszómester engedélyével megengedett.

•  Az iskolai úszásoktatás során az öltözői rendért a csoportvezető, kísérő tanár a felelős

•  A medencében csak a fürdőruhás fürdés a megengedett. A fürdőruha viselete gyermekek részére is kötelező.                                                                              

•  A medencében úszósapka viselete kötelező.

•  Az uszodatérbe csak zuhanyozás és a lábmosó használata után lehet belépni.

•  Kérjük , hogy az utcai cipőket az előtérben levő vasszekrényekben tárolják. A cipőket az öltözőkben levő szekrényekben csak elkülönítve (pl. zacskóban) lehet elhelyezni.

•  Az uszodát mindenki a saját felelőségére használhatja!

•  Igény esetén vendégeink saját tulajdonú hajszárítójukat használhatják, azonban az ebből eredő esetleges balesetekért a felelősséget nem tudjuk vállalni.

•  A fürdő szolgáltatásait igénybevevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt kérjük, ne látogassák :
- ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló,
- lázas, továbbá fertőző gyomor-, bélrendszeri és bőrbetegségben
szenvedő,
- görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy
kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
 
-be nem gyógyult sebbel, fertőző betegségben szenvedő
személyek.

Kérjük a loBoGó Tanuszoda szabályait, házirendjét betartani szíveskedjenek! 

Észrevételeikkel, ötleteikkel forduljanak az oktatókhoz illetve az uszoda vezetőjéhez!

 


 

A babaúszás szabályai

Az uszoda igénybevétele csak a házirend betartásával történhet!

A babaúszáson való részvételhez háziorvosi igazolás szükséges, arról, hogy a baba egészséges, úszhat!

Az úszás során a vizipelenka használata kötelező (ezek a pelenkák egyszer használatosak és ezt kérjük komolyan venni)!
 
Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket ne hagyják őrizet nélkül (nagyobb testvért sem)!
 
A babákat az óra megkezdése előtt ½ órával már ne etessék, teli pocakkal az úszás nem javasolt!
 
A babák pelenkázása az öltözőben elhelyezett pelánkázókon lehetséges (medencetérben pelenkázni tilos!)! A pelenkázókat használat után kérjük lefertőtleníteni, a pelenkákat a pelenkatartó kukába dobni!
 
Kérjük a szülőket, hogy a babakocsikat az előtérben úgy elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalan maradjon!
 
 
Az óra végén:
 
Játék csak a kijelölt helyen lehetséges a medencetérben!
 
A babákat kérjük lezuhanyozni, óvd a gyermek bőrét!
 
A babák a foglalkozás során rengeteg folyadékot vesztenek, tessék pótolni!
 
Ne az öltözőben adják gyermekükre a kabátot és sapkát!
 

Kérjük a LoBoGó Tanuszoda szabályait, házirendjét betartani szíveskedjenek! 

 

 

copyright 2009 planum-comp kft.